Slamtømming

 

Vi har faste tømmeruter som går fra mai til oktober hvert år.
Vi har avtale om slamtømming med Stoklands AS på Hamarøy.

 

BEHOV FOR TØMMING:

  • Dagtid mandag til fredag 08.00 - 15.30, ring VKR sentralbord 61 36 38 66
  • Vakt utenom arbeidstid, ring mobil 959 84 903

 

KRAV TIL TØMMING ETTER FORSKRIFTEN:

  • Slamavskillere tilknyttet helårsbolig må tømmes hvert andre år
  • Slamavskillere/gråvann tilknyttet fritidsbolig må tømmes hvert fjerde år
  • Tette tanker må tømmes minimum hvert andre år