Slamtømming

 

Vi har faste tømmeruter som går fra mai til oktober hvert år.
Fra 1.1.2018 har vi ny avtale om slamtømming med Stoklands AS, Hamarøy.

 

Ved behov for tømming utenom rute eller øyeblikkelig hjelp:

Dagtid mandag - fredag kl. 8.00 -15.30  ring VKR sentralbord 61 36 38 66

Vakt utenom arbeidstid ring mobil 959 84 903

 

 

KRAV TIL TØMMING ETTER FORSKRIFTEN:

  • Slamavskillere knytta mot helårsbolig må tømmes 2. hvert år.
  • Tette tanker må tømmes minimum 2. hvert år.
  • Slamavskillere/gråvann tilknyttet fritidsboliger må tømmes 4. hvert år.