Avfall fastboende

VKR er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene:

  • Etnedal
  • Nord-Aurdal
  • Sør-Aurdal
  • Vang
  • Vestre Slidre
  • Øystre Slidre

 

Dette henter vi hjemme hos deg:

  • Plast og plastemballasje hentes hver 6. uke
  • Matavfall hentes hver 2. uke
  • Papir hentes hver 3. uke
  • Avfall til forbrenning hentes hver 3. uke