Avfall fastboende

VKR er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i sine eierkommuner

  • Etnedal
  • Nord-Aurdal
  • Sør-Aurdal
  • Vang
  • Vestre Slidre
  • Øystre Slidre

 

Vi henter avfall hjemme hos deg

  • Hver 6. uke - Plast og plastemballasje
  • Hver 2. uke - Matavfall
  • Hver 3. uke - Papir
  • Hver 3. uke - Avfall til forbrenning