Administrasjon

Hallgrim Berg

Hallgrim Berg

Daglig leder
480 11460
Send e-post
Nils Presthegge

Nils Presthegge

Prosjektmedarbeider
Olaug Duvrud

Olaug Duvrud

Økonomiansvarlig
905 80 698
Send e-post
Jon Arne Frydenberg

Jon Arne Frydenberg

IKT-ansvarlig, Kundebehandler
480 11 488
Send e-post
Anna Helga Ringen

Anna Helga Ringen

Kundebehandler slam
480 11 455
Send e-post
Inger Anne Grøtting

Inger Anne Grøtting

Kundebehandler husholdning
480 11 447
Send e-post
Margitta Cordes

Margitta Cordes

Kundebehandler næring
480 11 449
Send e-post
Astrid Presthegge

Astrid Presthegge

Renholder

Driftsavdeling Rebneskogen

Tom Magne Langedrag

Tom Magne Langedrag

Driftsleder
480 11 475
Send e-post
Vidar Røang

Vidar Røang

Ass. driftsleder
958 19 030
Send e-post
Arild Bø Wangen

Arild Bø Wangen

Operatør
Birgit Arnold

Birgit Arnold

Operatør
480 11 464
Frode Haugen

Frode Haugen

Operatør
480 11 462
Steinar Dokkehaugen

Steinar Dokkehaugen

Operatør
480 11 463
Richard Eide

Richard Eide

Operatør
480 11 461
Knut Arne Fjelltun

Knut Arne Fjelltun

Permisjon

Miljøstasjoner

Per Henrik Hosen

Per Henrik Hosen

Formann miljøstasjoner
412 02 766
Send e-post
Kenneth Østgård

Kenneth Østgård

Operatør
David Percy

David Percy

Operatør
Einar Lyhus

Einar Lyhus

Operatør
Lars Erik Reien

Lars Erik Reien

Operatør
Ole Erik Eriksen Rolid

Ole Erik Eriksen Rolid

Operatør
480 11 469

Transport

Kjell Ringli

Kjell Ringli

Transportleder
480 11 470
Send e-post
Tormod Hermundstad

Tormod Hermundstad

Ass. transportleder
905 26 177
Send e-post
Audun Skrindsrud

Audun Skrindsrud

Verksted
480 11 442
Send e-post
Bjørn Anders Børselien

Bjørn Anders Børselien

Renovatør
Bjørn Erik Stavenjord

Bjørn Erik Stavenjord

Renovatør
Bjørn Henning Bøe

Bjørn Henning Bøe

Renovatør
Frank Dalbø

Frank Dalbø

Renovatør
Julius Matkus

Julius Matkus

Renovatør
Odd Geir Brateng

Odd Geir Brateng

Renovatør
Ola Halvdan Nybråten

Ola Halvdan Nybråten

Renovatør
Ole Bromseth

Ole Bromseth

Renovatør
Ole-Johnny Svendsen

Ole-Johnny Svendsen

Renovatør
Ole Tom Kristiansen

Ole Tom Kristiansen

Renovatør
Reidar Haugen

Reidar Haugen

Renovatør
Roar Nordbyhagen

Roar Nordbyhagen

Renovatør
Roger Heiene

Roger Heiene

Renovatør
Steinar Myreng

Steinar Myreng

Renovatør
Svein Wiggo Loberg

Svein Wiggo Loberg

Renovatør
Tor Eivind Tvenge

Tor Eivind Tvenge

Renovatør
Torgeir Trøen

Torgeir Trøen

Renovatør
Vidar Bakken

Vidar Bakken

Renovatør
Viggo Byfuglien

Viggo Byfuglien

Renovatør
Arne Døvre

Arne Døvre

Renovatør
Tadas Vaidilauskas

Tadas Vaidilauskas

Renovatør
Håkon Sælid

Håkon Sælid

Renovatør
Per Arne Sande

Per Arne Sande

Renovatør
Bjørnar Gunhildgard

Bjørnar Gunhildgard

lærling