Henting av landbruksplast

Landbruksplast hentes gratis på gården. 

VKR henter landbruksplast to ganger hver år (vår/høst).

Kontakt VKR på post@vkr.no for å bestille henting. Det kan du gjøre når som helst.
Oppgi henteadresse, mobiltelefonnummer så vi kan kontakte deg, samt omtrentlig mengde plast som skal hentes.

I forkant av hentesesongen legges det ut annonse om ordningen på hjemmesiden, facebook og i Avisa Valdres.

Takk for at du sorterer og bidrar til at mest mulig av avfallet kan gjenvinnes. Mer informasjon i veileder, se relevante sider.