Tilgjengelighet, personvern og datasikkerhet

Denne erklæringen handler om datasikkerhet og Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) sin bruk av informasjon om brukere av www.vkr.no, om digitale publikumstjenester, samt om nettstedets universale utforming.

Daglig leder er ansvarlig for nettstedet til VKR.
Administrasjonsleder ivaretar ansvaret og forvalter nettstedet.

Sikkert nettsted

VKR benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Informasjonskapsler (cookies)

De aller fleste nettsider benytter informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, når du besøker en nettside..

Lagring og bruk av opplysningene er ikke tillatt uten at bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer som de skal.

Hvis du velger å lagre en adresse i tømmesøket, vil denne blir registrert som en informasjonskapsel. Informasjonen i kapselen benyttes ikke til annet enn å gi deg som bruker en snarvei inn til din lagrede adresse i tømmesøket. Disse dataene lagres kun på din enhet og ikke i våre systemer.

Google Analytics

VKR benytter Google Analytics sine tjenester. Dette er en nettanalysetjeneste. De bruker informasjonen for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen inkludert din IP-adresse, som sendes til Google og lagres på deres servere. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google sammenstiller rapporter om aktiviteter på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves i henhold til lov, eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Opplysningene er underlagt Google sine retningslinjer for personvern

Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt. Vi ser også hvilke typer operativsystem og nettlesere som blir brukt, det vil si om de som bruker nettstedet gjør det fra nettbrett, PC eller mobiltelefon.

Personvern 

Henvendelser du sender på e-post, eller ved å bruke digitale skjema (f.eks. til søknad om fritak) sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg om ikke å skrive taushetsbelagte, sensitive eller fortrolige opplysninger på denne måten. når du bruker e-post eller slike digitale skjema. Informasjonen som blir sendt inn, vil bli behandlet fortrolig og etter reglene i forvaltningsloven, dvs. at det bare er opplysninger som angår saksbehandlingen som benyttes og gjengis i brev vi utarbeider ved behandling av søknader o.l.

Vi lagrer opplysninger om deg når du kontakter oss digitalt. Henvendelser journalføres i vårt arkivsystem. Dersom melding/henvendelse ikke skal journalføres, sendes den videre til en av våre kundebehandlere som tar kontakt med deg.

Du kan på anmodning få se alle opplysningene VKR har registrert om deg. Send i så fall en e-post til post@vkr.no. Dersom opplysningene om deg ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

Brukervennlighet og tilgjengelighet

Nettstedet oppfyller ikke alle krav til universal utforming. VKR har som mål at hjemmesiden skal videreutvikles i løpet av 2024. Planleggingsarbeidet starter høsten 2023. Nettstedet vil da bli testet og vurdert i forhold til brukervennlighet og tilgjengelig, og med mål om å avdekke hva som skal til for å sikre bedre universal utforming.

Det er etablert tilbakemeldingsfunksjon på nettstedet for tilbakemelding om universell utforming

Telefonnummer +47 61 36 38 66

E-post post@vkr.no

Nettstedet skal utvikles i tråd med krav om universell utforming som Tilsynet for universell utforming av ikt forvalter. Målet er å følge kravene i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) på nivå AA.