Blir ikke avfallet ditt hentet ?


Hvis avfallet ditt ikke blir hentet - sjekk om du har dette i orden:

 • Bruker du sekk i stativet ?
  Løst avfall i stativet har vi ikke mulighet for å ta med.

 • Er det feilsortert ?
  Ved feilsortering blir ikke avfallet tatt med. Er du usikker på sorteringen, se veileder

 • Er sekkene dine for tunge?
  Arbeidstilsynet anbefaler at man unngår enkeltløft som er tyngre enn 25 kg.

 • Har du måket snø ?
  Våre renovatører er avhengig av å få åpnet døra på stativet i front.

 • Er vegen kvistet ?
  Hvis det henger kvister inn i vegen har vi ikke mulighet til å kjøre. 

 • Er vegen brøytet, strødd og/eller stikket ?
  Vinterstid er vi avhengige av at vegen blir brøytet og strødd. Er vegen smal må det også stikkes.