Bestille jordforbedringsmiddel av slamkompost


Bestilling av slamkompost gjøres hos Grønn Vekst.


Grønn Vekst leverer kompostert slam som jordforbedringsmiddel.

Grønn Vekst tilbyr fri levering forutsatt fulle vogntoglass.

 

Henvend deg til Grønn Vekst for å få søknadsskjema. 

Tidspunkt for utkjøring avtaler Grønn Vekst i hvert enkelt tilfelle.

 

Kontaktinformasjon til Grønn Vekst finner du her: https://www.gronnvekst.no/kontakt