Bestille jordforbedringsmiddel av slamkompost

 

Grønn Vekst leverer kompostert slam som jordforbedringsmiddel.

Henvend deg til Grønn Vekst for å få søknadsskjema. 

Kontaktinformasjon til Grønn Vekst finner du her: https://www.gronnvekst.no/kontakt

 

Grønn Vekst tilbyr fri levering forutsatt fulle vogntoglass.

Tidspunkt for utkjøring avtaler Grønn Vekst i hvert enkelt tilfelle.