Sortering av avfall på miljøstasjoner i Valdres

Alle innbyggere og besøkende kan benytte miljøstasjonene. 

På våre 8 miljøstasjoner kan du sortere avfallet ditt i over 20 forskjellige avfallstyper.

 

Nedenfor og til høyre på siden, samt på sortere.no, finner du veiledning til hvordan du sorterer. Våre operatører hjelper deg dersom du trenger hjelp til sorteringen.

Har du noe du tror kan gå til gjenbruk, så ta kontakt med operatøren. Vi har ordning for håndtering av gjenbruksartikler.

 

Her kan du laste ned vår sorteringsguide for miljøstasjonene