Om VKR

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

 

Eierne av selskapet er kommunene i Valdres;

  • Etnedal
  • Nord-Aurdal
  • Sør-Aurdal
  • Vang
  • Vestre Slidre
  • Øystre Slidre