Om VKR

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling av avfall og slam i Valdres.

Eiere:

VKR ble opprettet i 1981 og eies av de 6 Valdreskommunene:

  • Etnedal
  • Nord-Aurdal
  • Sør-Aurdal
  • Vang
  • Vestre Slidre
  • Øystre Slidre

og driftes med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.


Beliggenhet og omfang:

Hovedanlegget ligger på Rebneskogen, som er 9 km nord for Fagernes mot Beitostølen.

VKR håndterer årlig 17.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam.

Hovedanlegget er på 600 mål og har en stor sorteringshall, 4 telt på til sammen 850 m2, slamplate for slambehandling, fyringssentral, verksteder og vaskehall. 
På hovedanlegget ligger et deponi for ikke-nedbrytbart avfall.

VKR har 8 miljøstasjoner plassert rundt om i de seks Valdres kommunene.
Vi har også mange containerplasser for hytterenovasjon.


Arbeidsplassen vår:

I dag er det 44 fast ansatte i VKR, i tillegg til en del tilkallingsvikarer.
Vi er en vesentlig og attraktiv arbeidsplass i Valdres som utfører mange funksjoner.

Bedriften består av tre avdelinger;

  • Driftsavdelingen med miljøstasjonene
  • Transportavdeling
  • Administrasjon

VKR har transport i egen regi. Bilparken består av 20 biler, der de større kjøretøyene er baklastere og krokbiler. Maskinparken er tilpasset driften og består av mange tyngre anleggsmaskiner.