Om VKR

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling av avfall og slam i Valdres.

Eiere

VKR ble opprettet i 1981 og eies av de 6 Valdreskommunene:

  • Etnedal
  • Nord-Aurdal
  • Sør-Aurdal
  • Vang
  • Vestre Slidre
  • Øystre Slidre

Selskapet driftes med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Beliggenhet og omfang

Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes mot Beitostølen.

VKR håndterer årlig 17.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam.

Hovedanlegget er 600 mål stort, og har sorteringshall, diverse telt, slamplate for kompostering, deponi for ikke-nedbrytbart avfall, fyrsentral, verksteder og vaskehall. 

VKR har 8 miljøstasjoner plassert rundt om i de seks Valdres kommunene. Vi har også mellom 150 og 85 returpunkter for hytterenovasjon.

Arbeidsplassen vår

Vi er i underkant av 50 fast ansatte, i tillegg til en del tilkallingsvikarer. Vi er en vesentlig og attraktiv arbeidsplass i Valdres som utfører mange funksjoner.

Bedriften består av tre avdelinger;

  • Driftsavdeling m/miljøstasjoner
  • Transportavdeling
  • Administrasjonsavdeling

VKR har transport i egen regi. Bilparken er omfattende, der de større kjøretøyene er komprimatorbiler og krokbiler. Maskinparken er tilpasset driften og består av mange tyngre anleggsmaskiner.