Avfall fritidsbolig

Alle våre eierkommuner har fritidsrenovasjon for hytter, andre fritidsboliger og støler.

 

 

Les våre forskrifter for renovasjon og slam, og gebyrsatser for renovasjon og slam her