Avfall fritidsbolig

Alle våre eierkommuner har fritidsrenovasjon for hytter, andre fritidsboliger og støler.