Representantskapet

Representantskapet er VKR sitt øverste organ.


De seks Valdreskommunene er eiere av VKR og utøver sin myndighet gjennom deltakelse i representantskapet.

  • Representantskapet til VKR består av 6 medlemmer, en fra hver av eierkommunene, med varamedlem.
  • Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter.
  • Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
  • Valgperioden følger kommunevalgperioden.
  • Representantskapet velger VKR sitt styre.

 

Representantskapet i VKR 2019:

LederKåre Helland
Sør-Aurdal

NestlederToril Grønbrekk
Etnedal

Trine Hansebakken
Sør-Aurdal

Linda Mæhlum Robøle
Etnedal

Inger Torunn Klosbøle
Nord-Aurdal

Vegard Riseng
Nord-Aurdal

Vidar Eltun
Vang

Helge Lajord
Vang

Eivind Brenna
Vestre Slidre

Margit Bratvold
Vestre Slidre

Kjell Berge Melbybråten
Øystre Slidre

Odd Erik Holden
Øystre Slidre