Representantskapet

Representantskapet er VKR sitt øverste organ


De seks Valdreskommunene er eiere av VKR og utøver sin myndighet gjennom representantskapet.

  • Representantskapet til VKR består av 6 medlemmer, en fra hver av eierkommunene, med varamedlem.
  • Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter.
  • Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
  • Valgperioden følger kommunevalgperioden.
  • Representantskapet velger VKR sitt styre.

 

Representantskapet i VKR

LederOdd Erik Holden
Øystre Slidre

NestlederVidar Eltun
Vang

Haldor Ødegård
Vestre Slidre

Knut Arne Fjelltun
Nord-Aurdal

Linda Mæhlum Robøle
Etnedal

Marit Hougsrud
Sør-Aurdal