Representantskapet

Representantskapet er VKR sitt øverste organ


De seks Valdreskommunene er eiere av VKR og utøver sin myndighet gjennom representantskapet.

  • Representantskapet til VKR består av 6 medlemmer, en fra hver av eierkommunene, med varamedlemmer
  • Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter
  • Representantskapet velger selv sin leder og nestleder
  • Valgperioden følger kommunevalgperioden
  • Representantskapet velger VKR sitt styre

 

Representantskapet i VKR

LederLinda Mæhlum Robøle
Etnedal

Nestleder og leder i valgkomiteenBjarne Budal
Øystre Slidre 

MedlemmerHaldor Ødegård
Vestre Slidre

Knut Arne Fjelltun
Nord-Aurdal

Marit Hougsrud
Sør-Aurdal

Jørand Ødegård Lunde
Vang