Hjemmekompostering

Hjemmekompostering betyr at abonnenten selv komposterer utsortert mat- og kjøkkenavfall.

Ved kompostering omdannes avfallet til jord. Det finnes ulike løsninger og metoder for hjemmekompostering.

Ved å kompostere, sparer du miljøet for skadelige klimagassutslipp, forurensing fra transport, og skadelige forbindelser som kan dannes under forbrenning.

Samtidig får du god jord som kan brukes i hagen.


Hvordan komme i gang ?

Du kan inngå skriftlig avtale om hjemmekompostering, og få renovasjonsgebyret redusert med 20%. 

Du må søke om det, og i søknaden må du oppgi hva slags kompetanse du har og hvordan du skal kompostere.

Fyll ut skjema under og trykk send.

Søknad om komposteringsavtale

Søker
Søknaden gjelder
Kompetanse
Hvilke år er kompostkurs gjennomført? Beskriv annen opplæring/kompetanse, eller legg ved vedlegg

 

Alternativt, last ned søknadsskjema for kompostavtale her.
fyll ut og send inn på e-post eller som brev.