Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på de fleste spørsmålene om endret lokalisering og utforming av returpunkter for levering av husholdningsavfall fra fritidsinnbyggere.

I avfallsforskriften er det kommet nye krav til kildesortering av avfall fra husholdninger. Avfall fra hytter regnes som husholdningsavfall. Det krever større arealer til returpunkter slik at avfall som er kildesortert kan leveres hver for seg i egne konteinere. For å holde gebyret på et fornuftig nivå, må vi velge ut noen returpunkter som blir tilpasset de nye kravene.

Vi kan ikke beholde alle returpunktene vi har, fordi det vil øke gebyret mye.

Vi må oppgradere alle returpunktene med flere konteinere og det krever større areal og medfører kostnader til grunnarbeid. Skulle vi beholde alle ville det blitt betydelig mer transport, fordi vi må tømme de ulike avfallstypene hver for seg. Vi måtte da investere i flere biler og ansette mer folk. Vi hadde også fått større driftskostnader i tillegg til etableringskostnaden, og økt miljøbelastning ved økt transport. Isteden forsøker vi å utnytte det personalet og det materiellet vi har og heller ha færre steder.

Vi må redusere antallet returpunkter for å holde gebyret på et fornuftig nivå. Vi forsøker å lokalisere returpunktene sentralt, slik at du må passere et av dem når du skal hjem eller når du skal på butikken for å handle når du er på hytta.

Noen steder vil det bli returpunkt med nedgravde avfallskonteinere/-brønner, hvis stedet egner seg til det. Det forutsetter at utbygger eller andre dekker ekstra kostnader i forhold til etablering av et returpunkt med tradisjonelle konteinere. Det er betydelig dyrere å etablere returpunkter med nedgravde løsninger, og det er bestemt at VKR ikke skal ta denne kostnaden. Returpunkt med nedgravd avfallsbrønn er også dyrere å drifte.

VKR vil fortløpende legge ut nyhetsartikler på nettsiden og facebooksiden, med informasjon om endringer som skjer. Det blir også informasjon på de aktuelle returpunktene som skal legges ned. Det gjøres i god tid før nedleggingen finner sted. Her vil det være opplyst hvilket punkt som isteden kan brukes.

Det er helt sikkert flere som må kjøre med avfallet sitt, enn før. Vi har derfor lagt returpunktene sentralt, og som du må passere når du skal hjem eller når du skal på butikken for å handle når du er på hytta.

Du kan for eksempel ha en liten balje eller lignende, på gulvet eller bak i bilen, slik at det ikke blir søl. Avstanden til nærmeste returpunkt er ikke lenger enn at lukt ikke skal være et problem.

På nettsiden vår www.vkr.no er det en knapp som heter «Finn returpunkter for avfall». Hvis du trykker på den blir du ledet til et kart som viser hvor returpunktene befinner seg. Du finner det samme hvis du går til https://sortere.no og velger den kommunen du befinner deg i. Alle punktene merket H er returpunkter.

Her finner du også plassering av miljøstasjonene våre, med oversikt over åpningstider. Finn punktet merket med G. Tykk på punktet for å få opp informasjonen.

Fortsatt skal du kunne levere brennbart restavfall på returpunktene. I tillegg kan du levere;

  • Matavfall
  • Plastemballasje
  • Glass- og metallemballasje
  • Papp, papir og drikkekartong

Annet avfall må leveres på nærmeste miljøstasjon. Steder og åpningstider finner du her; https://www.vkr.no/miljoestasjoner/.

Du finner det samme hvis du åpner https://sortere.no og velger den kommunen du befinner deg i. Finn punktet merket med G og trykk for å få opp informasjonen.

Slikt avfall må leveres på nærmeste miljøstasjon. Steder og åpningstider finner du her; https://www.vkr.no/miljoestasjoner/.

Du finner det samme hvis du åpner https://sortere.no og velger den kommunen du befinner deg i. Finn punktet merket med G og trykk for å få opp informasjonen.

I tillegg tar butikker som selger ee-produkter også imot ee-avfall (lyspærer, lysstoffrør, batterier m.m.).
Det samme gjelder for butikker som selger hvitevarer og andre elektriske og elektroniske apparater. De tar imot kasserte produkter av samme type.

Emballasje av glass- og metall (vinflasker, hermetikkbokser og annen emballasje) kan du levere i konteinere som er utplassert i områder med flere butikker. Lokalisering av konteinere for glass- og metallemballasje finner du på https://sortere.no. Punktene er merket med R.

 

Det meste av avfallet ditt kan du levere på et returpunkt. De er tilgjengelige 24/7. Her kan du levere husholdningsavfall.

Trenger du å kaste gamle hvitevarer og møbler, ødelagte klær og sko, tomme malingsspann og rivningsavfall etter oppussing, må du levere det på nærmeste miljøstasjon.

Alle miljøstasjonene er åpne på lørdag fra klokken 9-15, og på Beitostølen er det åpent på søndag klokken 11-17. Stasjonene er også åpne ellers i uken. Steder og åpningstider finner du her; www.vkr.no/miljoestasjoner. Du finner det samme hvis du åpner https://sortere.no og velger den kommunen du befinner deg i. Finn punktet merket med G og trykk for å få opp informasjonen.