Deklarering av farlig avfall fra næringskunder

Husk utskrift av elektronisk deklarasjon ved levering av farlig avfall. 
Uten deklarasjon vil avfallet bli avvist. 


Det er IKKE mulig å levere farlig avfall uten at dette er deklarert elektronisk. 


HVORDAN DEKLARERE?

 1. Gjøre det selv
  Gå inn på avfallsdeklarering.no og les veileder hvordan du kommer i gang
  Link: https://www.avfallsdeklarering.no/Veileder

 2. For hjelp:
  Kontakt Retura Val-Hall AS på telefon  61 36 44 20

 

EKSEMPLER PÅ HVA SOM MÅ DEKLARERES:

 • Isolerglassvindu PCB/klorparafiner
 • Maling, lim og lakk
 • Gulvbelegg med ftalater
 • Byggeskum og andre spraybokser

Se liste i høyre marg.

 

HER KAN DU LEVERE FARLIG AVFALL:

 • Hovedanlegget på Rebneskogen:
  - Alle typer farlig avfall

Impregnert trevirke er farlig avfall, men det kreves ikke deklarasjon.
Det kan leveres både på hovedanlegget og miljøstasjonene.

Asbest kan bare leveres på hovedanlegget.
Før levering må det pakkes inn i 2 lag med plast.
Ved levering av større mengder må det fraktes og leveres på pall