Plassering stativer/dunker

Stativer og dunker skal stå i nærheten av innsamlingsruten der renovasjonsbilene kjører.

Det kan ikke være lengre gangavstand enn;

  • 15 meter til stekkestativer
  • 7,5 meter til trillebeholder (renovatørene må hente dunken, og sette den tilbake)

Stativer og dunker må stå lett tilgjengelig.

Husk at renovatørene våre håndterer 8 000 stativer og dunker hver uke. Legg til rette for at deres jobb blir minst mulig belastende, og slik at de ikke skader seg.