Styret i VKR


Styret har sju medlemmer

  • Styremedlemmene velges av Representantskapet
  • Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen
  • Tre av styremedlemmene er på valg hvert år
  • Ett styremedlem velges blant VKR sine ansatte
  • Styreleder og nestleder velges for ett år av gangen

 

STYRET 2023/2024

Styreleder
Martin Sæbu

Nestleder
Jostein Aanestad

Styremedlem
Elisabeth Mellbye

Styremedlem
Geir Hansen

Styremedlem
Ingeborg Lunde

Styremedlem
Siv Byfuglien

Styremedlem (ansattes representant)
Svein Viggo Loberg
 

1. vararepresentant
Heidi Storbråten

2. vararepresentant
Jan Bragerhaug

3. vararepresentant
Knut Westerbø

Vararepresentant ansatte
Arild Bø Wangen