Styret i VKR


Styret har sju medlemmer

  • Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen
  • Tre av styremedlemmene er på valg hvert år
  • Ett styremedlem velges blant VKR sine ansatte
  • Styreleder og nestleder velges av representantskapet for ett år av gangen
  • Styremedlemmene velges av Representantskapet

 

STYRET 2021/2022

Styreleder
Martin Sæbu

Nestleder
Jostein Aanestad

Styremedlem
Elisabeth Mellbye

Styremedlem
Jarle Stærnes

Styremedlem
Bente Lindahl

Styremedlem
Monica Rundhaug

Styremedlem (ansattes representant)
Roar Nordbyhagen
 

1. vararepresentant
Ingvill Katrine Tesdal

2. vararepresentant
Jan Bragerhaug

3. vararepresentant
Wenche Søndrol

Vararepresentant ansatte
Margitta Cordes Bøe