Styret i VKR


Styret i VKR består av 7 medlemmer.

  • 6 av styrets medlemmer og 3 av styrets varamedlemmer i nr. rekkefølge velges  av representantskapet.
  • Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år med 3 stk på valg årlig. 
  • Ett styremedlem velges blant VKR's ansatte.
  • Funksjonen styreleder og nestleder velges av representantskapet for 1 år av gangen,
    etter forslag fra valgkomiteen.

__________________________________________

 

STYRET 2019:

Styreleder
Kristian Sagnes Damstuen

Nestleder
Jostein Aanestad

Styremedlem
Jarle Stærnes

Styremedlem
Marit Sæbu

Styremedlem
Anne Kari Ranheim

Styremedlem
Bente Lindahl

Styremedlem (ansattrepresentant)
Odd Geir Brateng


 

1. vararepresentant
Ellen Petrine Fretheim

2. vararepresentant
Jan Bragerhaug

3. vararepresentant
Wenche Søndrol

Vararepresentant ansatte
Roar Nordbyhagen

 

 

VALGKOMITE

Styremedlemmene velges av Representantskapet (jfr. IKS-loven)