Styret i VKR


Styret i VKR består av 7 medlemmer.

  • Seks av styremedlemmene og tre av varemedlemmene i nr. rekkefølge velges av representantskapet. 
  • Ett styremedlem velges blant VKR's ansatte.

  • Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 4 år. Tre styremedlemmer på valg hvert andre år.
  • Funksjonen styreleder og nestleder velges av representantskapet for 2 år,
    etter forslag fra valgkomiteen.

__________________________________________

 

STYRET I VKR 2018

Styreleder
Bjørg Brestad

Nestleder
Olav Kristian Huseby

Styremedlem
Jarle Stærnes

Styremedlem
Marit Sæbu

Styremedlem
Runar Kittelsen

Styremedlem
Gro Berge

Styremedlem (ansattrepresentant)
Odd Geir Brateng


Observatør
Kristian Damstuen

 

1. vararepresentant
Jan Bragerhaug

2. vararepresentant
Wenche Søndrol

3. vararepresentant
Odd Harald Nordsveen

Vararepresentant ansatte
Roar Nordbyhagen

 

 

VALGKOMITE

Styremedlemmene velges av Representantskapet (jfr. IKS-loven)