Bransjen vår

 

Avfall er fremtidens råvare.

Avfall er en ressurs som kan nyttes som råstoff for nye produkt og tjenester gjennom ombruk og materialgjenvinning.
Tidligere ble avfallshåndtering først og framst sett som et problem og ei kilde til forurensing. I dag er ressursperspektivet blitt viktigere i avfallspolitikken, både i Norge og internasjonalt.

 

Mer sortering og gjenvinning

I motsetning til dagens «bruk og kast», må vi i fremtiden beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig.

Vi må utsortere og gjenvinne mer av de verdifulle materialene i avfallet. Det innebærer en mer intelligent ressursforvaltning.
Morgendagens produkter må i større grad være designet med henblikk på gjenbruk og gjenvinning

Alternativet til sortering og gjenvinning er å brenne avfallet, og ved forbrenning kan avfallet kun gjenvinnes én gang.

 

Store mengder og verdier

Avfall er uunngåelig. I snitt kastet hver og en av oss ca. 450 kg avfall pr. år.

Avfallsbransjen i Norge sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av rundt
11-12 millioner tonn avfall årlig. Bransjen sysselsetter 8.000 personer og omsetter for over 22 milliarder kroner.

 

Myndighetenes krav

Fram mot 2050 vil verdens befolkning øke fra sju til ni milliarder mennesker.
Allerede i dag overforbruker vi naturens ressurser. Behovet for mat, energi og materialer vil øke kraftig i årene som kommer.

Politikerne er enige om at vi står foran et «grønt skifte» i norsk økonomi. I EU planlegges det en overgang til en «sirkulær økonomi».

Innen 2030 er EU's krav at 65 % av alt avfallet skal materialgjenvinnes. I dag ligger Norge på ca. 30 %.

Se Regjeringens avfallsstrategi: "Fra avfall til ressurs"

 

Du finner nyheter og mer informasjon om avfallsbransjen her.