Bransjen vår

Avfall er råvare/ressurs som kan brukes som råstoff for nye produkt gjennom ombruk og materialgjenvinning. I dag er ressursperspektivet blitt viktig i avfallspolitikken.

 

Tidligere ble avfallshåndtering sett på som et problem og kilde til forurensing.

Mer sortering og gjenvinning

I motsetning til «bruk og kast», må vi i fremtiden beholde verdien i materialer så lenge som mulig. Vi må gjenvinne mer av materialene i avfallet.

Morgendagens produkter må i større grad være basert på ombruk og gjenvinning.

Alternativet til ombruk og gjenvinning er å brenne avfallet. Ved forbrenning kan avfallet bare gjenvinnes én gang.

Store mengder og verdier

Avfall er uunngåelig. I snitt kastet vi alle omtrent 450 kilo avfall hvert år.

Avfallsbransjen i Norge sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av omtrent 11-12 millioner tonn avfall hvert år.

Bransjen sysselsetter 8.000 personer og omsetter for over 22 milliarder kroner.

Myndighetenes krav

Politikerne er enige om at vi trenger et «grønt skifte» i norsk økonomi med overgang til «sirkulær økonomi».

Se regjeringens avfallsstrategi, lenke til høyre på siden.