Bransjen vår

 

Avfall er fremtidens råvare.

Avfall er en ressurs som kan brukes som råstoff for nye produkt gjennom ombruk og materialgjenvinning.

Tidligere ble avfallshåndtering sett på som et problem og ei kilde til forurensing.

I dag er ressursperspektivet blitt viktig i avfallspolitikken.

 

Mer sortering og gjenvinning

I motsetning til «bruk og kast», må vi i fremtiden beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig.

Vi må sortere ut og gjenvinne mer av de verdifulle materialene i avfallet. Det innebærer en bedre ressursforvaltning.

Morgendagens produkter må i større grad være basert på gjenbruk og gjenvinning.

Alternativet til sortering og gjenvinning er å brenne avfallet. Ved forbrenning kan avfallet bare gjenvinnes én gang.

 

Store mengder og verdier

Avfall er uunngåelig. I snitt kastet hver og en av oss omtrent 450 kilo avfall hvert år.

Avfallsbransjen i Norge sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av omtrent 11-12 millioner tonn avfall hvert år.

Bransjen sysselsetter 8.000 personer og omsetter for over 22 milliarder kroner.

 

Myndighetenes krav

Vi overforbruker naturens ressurser. Behovet for mat, energi og materialer vil øke kraftig i årene som kommer.

Politikerne er enige om at vi trenger et «grønt skifte» i norsk økonomi ned overgang til «sirkulær økonomi».

Se Regjeringens avfallsstrategi: "Fra avfall til ressurs"

 

Du finner nyheter og mer informasjon om avfallsbransjen her.