Søknad om fritak

Du kan søke om tidsbegrenset fritak fra gebyrplikt.

Søknad kan innvilges dersom:

  1. Arbeid med bygging av fritidsbolig ikke er startet det første avgiftsåret
  2. Bygningene på eiendommen har forfalt og ikke kan brukes for opphold 
  3. Boligen vil stå ubebodd i minst 12 måneder fram i tid
    (ilagt gebyr refunderes ikke og søknad kan ikke tilbakedateres)

Søknaden må begrunnes. Uten begrunnelse og dokumentasjon blir søknad avslått.

 

BRUKSENDRING

Endring av gebyr på grunn av endret bruk, gis bare etter vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven.
Søknad om bruksendring må sendes til kommunen der eiendommen ligger.

 


Fyll ut skjema under og trykk send. 

SØKNAD OM FRITAK

Søker
Søknaden gjelder
Årsak for søknad om fritak
Det søkes om
Søknaden må være begrunnet for å bli behandlet
Har du flere bilder eller store dokumenter, må disse sendes til post@vkr.no

 

Alternativt, last ned søknadsskjema for fritak her,
fyll ut og send inn på e-post eller som brev.