Sortering av avfall på hentested for fastboende

 Disse fire avfallstypene henter vi hjemme hos deg:

  • Restavfall (avfall til forbrenning)
  • Matavfall
  • Papir
  • Plastemballasje

Henteordningen gjelder for fastboende i privat husholdning.

Nedenfor, til høyre på siden og på sortere.no finner du mer informasjon om sortering av ulike avfallstyper. 

Her kan du laste ned vår sorteringsguide for privat husholdning

 

Engelsk versjon av sortreingsguide