Sortering av avfall på returpunkter i Valdres

Fritidsinnbyggere og abonnenter uten hentested kan levere disse avfallstypene på våre returpunkter i Valdres:

  • Restavfall (avfall til forbrenning)
  • Glass- og metallemballasje
  • Papir, papp og drikkekartong
  • Matavfall
  • Plastemballasje

Kart over returpunktene finner du her.

Det varierer hvilke fraksjoner du kan levere på de ulike returpunktene. Noen har ikke sortering, og her leveres avfallet som restavfall. 

Alle returpunkter skal på sikt få sorteringene nevnt ovenfor.

Bruk gjerne miljøstasjonene våre for å levere flere avfallstyper du har sortert. Det gjelder særlig farlig avfall og elektrisk avfall. Åpningstidene til miljøstasjonene finner du på forsiden her.

Nedenfor og til høyre på siden, samt på sortere.no, finner du veiledning til hvordan du sorterer.

Her kan du laste ned vår sorteringsguide for innsamlingsenhetene på returpunktene