Returpunkter i Valdres

Fritidsinnbyggere og fastboende uten hentested kan levere disse avfallstypene på våre returpunkter i Valdres:

  • Restavfall (avfall til forbrenning)
  • Glass- og metallemballasje
  • Papir, papp og drikkekartong
  • Matavfall
  • Plast

Kart over returpunktene finner du her.

Det varierer hvilke fraksjoner du kan levere på de ulike returpunktene. Noen av punktene har ikke sorteringsmuligheter og alt avfall leveres som restavfall. Alle skal på sikt få de nevnte sorteringene.

Her er vår sorteringsguide for returpunktene:

Skriv ut eget eksemplar her