Sortering av avfall

I Valdres har du mange muligheter til å sortere avfallet ditt.


Du kan levere sortert avfall på følgende måte:

  • I egne avfallsstativer/dunker fra din private husholdning
  • På returpunkter fra fritidseiendommer
  • På miljøstasjonene 

I tillegg finner du glass- og metallcontainere utenfor mange butikker i Valdres, og containere i hytteområder.

Asbest kan bare leveres på hovedanlegget. Før det leveres må det pakkes inn i 2 lag med plast.
Ved levering av større mengder må det fraktes og leveres på pall.