Sortering av avfall

I Valdres har du mange muligheter til å sortere avfallet ditt.

Når du leverer sortert avfall har du miljøvennlig adferd.

  • VKR henter 4 avfallstyper hjemme hos deg som er fastboende 
  • Det kan leveres ulike avfallstyper på returpunkter for deg som er fritidsinnbygger
  • Alle kan levere det meste av sortert avfall på våre 8 miljøstasjoner
  • Du finner container for emballasje av glass og metall ved mange butikker i Valdres

Lykke til!