Retningslinjer til lokale renovasjonsforskrifter

VKR sitt styre har vedtatt veileder og utfyllende retningslinjer til de lokale renovasjonsforskriftene i Valdres.

Retningslinjene gir nærmere informasjon om forvaltning av kravene i regelverket, samt utdypende informasjon om hvordan reglene skal forstås.

Last ned dokumentene i PDF nedenfor.

Utfyllende retningslinje og veileder til: