VKR tar ikke i mot dekk

Det er ikke greit å sette fra seg dekk utenfor containere, eller utenfor porten til miljøstasjoner.

Hvis du har dekk som er utslitt, kan du levere dem hos forhandler av dekk, eller hos virksomhet som mottar bil til kondemnering.

Du finner informasjon om kildesortering på sortere.no.

Dekk som forsøkes levert til VKR for eksempel utenfor containere. medfører ekstraarbeid og kostnader for VKR. Det går ut over våre tjenester for øvrig.