Brann i container

Det brenner stadig i containerne våre. Det er ikke bra.

enne uka har VKR hatt enda en brann i en container Denne gangen i Vaset-området. Når dette skjer i tettbebygd område eller der det er vegetasjon rundt, kan slike branner spre seg og gjøre stor skade. For VKR koster det å reparere eller bytte ut containere når disse blir ødelagt. Mange slike branner kan øke gebyret du som kunde må betale.

 

For å unngå flere branner, ber vi om at du følger disse reglene:

 

Når du kaster aske i restavfallet, må den være helt kald og fri for glør. La asken kjøle seg ned i en brannsikker beholder noen dager. Legg asken i en pose før du kaster den.

Kast aldri batterier i restavfallet. Teip over polene og lever batteriene til et returpunkt som tar imot batterier. For eksempel i nærmeste dagligvarebutikk, eller miljøstasjon

Ikke kast kjemikalier i restavfallet. Kjemikalier er farlig avfall, som skal leveres til nærmeste miljøstasjon

Ikke kast sigarettstumper med glør i en avfallsbeholder

 

Er du i tvil om hvor du skal kaste ting? Sjekk vår hjemmeside https://www.vkr.no/aktuelt/sortere-appen/ eller  www.sortere.no