Batterier kan skape brann

Batterier som kastes feil kan medføre brann hos oss, eller i våre biler som henter avfall.


Det siste året har branner forårsaket av feilsorterte batterier stadig vært i nyhetsbildet.

Også hos VKR har det i løpet av de 3 siste årene vært 2 brannet som skyldes feilsorterte batterier og elektriske produkter som er ladbare. 

 

Slik håndterer du brukte batterier;

1. Teip over polene

2. Samle batteriene i en boks

3. Lever jevnlig der batteriene selges, eller til nærmeste miljøstasjon

 

Husk at dette også gjelder ladbare produkter som med batteri.

Slike produkter må ikke leveres sammen med restavfallet som skal brennes.