Deponi
Ja takk

Ikke-nedbrytbart avfall

Gips

Glassfiber

Ildfast glass

Isopor

Isoporemballasje

Keramikk

Krystall

Mineralull

Planglass

Porselen

Prydglass

Speilglass

Skumgummi-madrasser

Hard plast som IKKE er emballasje

 

Farlig avfall

Avfall som kan leveres i andre avfallstyper