Avfall til forbrenning
Avfall til forbrenning
Ja takk

Bleier/bind

Eggkartong

Emballasje som er tilgriset

Glanset gavepapir

Leker

Støvsugerposer

Tekstiler og sko som ikke går til gjenbruk

 

 

Farlig avfall

EE-avfall

Glass

Medisiner

Metaller

Rent papir, papp

Ren plastemballasje