Miljøpunkter i Valdres

Fritidseiendommer kan levere disse avfallstypene på 33 miljøpunkter i Valdres:

  • Restavfall (avfall til forbrenning)
  • Glass- og metallemballasje
  • Papir, papp og drikkekartong

Kart over miljøpunktene finner du her.

 

Her er vår sorteringsguide for miljøpunktene:

Skriv ut eget eksemplar her.