Farlig avfall
Ja takk

Batterier

Brannslukningsapparat

Forurenset drivstoff

Gassbeholdere

Lakk

Lim

Løsemidler

Maling

Neglelakk/-fjerner

Plantevern

Rengjøringsmiddel

Spillolje

Spraybokser

 

Eksplosiver

Radioaktive eller selvantennelige stoff

Smittefarlig avfall

Asbestholdig avfall må leveres på

hovedanlegget i Rebneskogen