Bestilling av jordforbedringsmiddel

VKR har fri levering av kompostert slam som jordforbedringsmiddel.

 

Våre bestillingsrutiner er:

  1. Henvend deg til ditt lokale landbrukskontor for å få søknadsskjema eller ta kontakt med VKR på tlf. 613 63 866.
  2. Fyll ut og send inn søknadsskjemaet.
  3. Landbrukskontoret behandler søknaden, gir skriftlig svar som også undertegnes av kommunelegen. Svar sendes hver enkelt søker med kopi til VKR.
  4. VKR utarbeider oversikt over mottakere av slammet og sender brev til den enkelte mottaker med vedlagt oversikt over slamkvalitet, (analyseprøver).
  5. Tidspunkt for utkjøring avtaler VKR i hvert enkelt tilfelle.