Bestille slamkompost

Alle henvendelser angående slamkompost må tas med Grønn Vekst.

 

 

Grønn Vekst leverer kompostert slam som jordforbedringsmiddel.

Grønn Vekst tilbyr fri levering forutsatt fulle vogntoglass.

 

Henvend deg til Grønn Vekst for å få søknadsskjema. 

Tidspunkt for utkjøring avtaler Grønn Vekst i hvert enkelt tilfelle.

 

Kontakt info til Grønn Vekst ligger her: https://www.gronnvekst.no/kontakt