Farlig avfall

Husk utskrift av elektronisk deklarasjon ved levering av farlig avfall. Uten deklarasjon vil avfallet bli avvist. 

 


Fra 1. desember 2017 blir det IKKE mulig å levere farlig avfall uten at dette er deklarert elektronisk. Miljødirektoratet innførte ordningen 1. mai 2016.

HVORDAN DEKLARERE ELEKTRONISK ?

 1. Gjøre det selv: 
  Gå inn på avfallsdeklarering.no og les veileder hvordan du kommer i gang.
  Link: https://www.avfallsdeklarering.no/Veileder

 2. For hjelp:
  Kontakt Retura Valhall på telefon  61 36 44 20.

 

EKSEMPLER PÅ HVA SOM MÅ DEKLARERES:

 • Isolerglassvindu PCB / klorparafiner
 • Maling, lim og lakk
 • Gulvbelegg med ftalater
 • Byggeskum og andre spraybokser

Eller se liste i høyre marg.

 

HER KAN DU LEVERE FARLIG AVFALL:

 • Hovedanlegget på Rebneskogen:
  alle typer farlig avfall.

 • På våre miljøstasjoner:
  isolerglassvinduer PCB /klorparafinholdige
  Gulvbelegg (ftalater)

Impregnert trevirke er farlig avfall men det kreves ikke deklarasjon.
Det kan leveres både på hovedanlegget og miljøstasjonene.