Ledig stilling

Vi søker DAGLIG LEDER I VKR. 

Søknadsfristen: 6.1.2020

Arbeidssted: Hovedanlegget i Rebneskogen

 

Om VKR:
VKR er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Valdres. VKR har i dag 44 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 19.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam. Selskapet har 8.250 husholdningsabonnenter og 20.380 fritidsabonnenter. 

VKR har 8 miljøstasjoner plassert rundt i Valdres. 

 

Om stillingen:

Vi søker en engasjert og tydelig daglig leder da vår nåværende leder går av med pensjon.

Valdres kommunale Renovasjon IKS (VKR) eies av de seks Valdreskommunene og er organisert som et interkommunalt selskap i henhold til IKS-loven. Selskapet driver avfallshåndtering i og på vegne av eierkommunene.

VKR arbeider for avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet på en kostnadseffektiv måte.

VKR er en betydelig industribedrift i Valdres, en viktig samfunnsaktør og pådriver for å utvikle fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger. Det er stort fokus på blant annet forbedring og utvikling av avfallshåndtering, forretningsdrift og organisasjon. Håndtering av næringsavfallet er organisert i et eget selskap Retura Val-Hall AS.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede en viktig samfunnsaktør i Valdres i det «Det grønne skiftet». Se framtidige konsekvensene for VKR og Valdressamfunnet, være i forkant i planlegging og gjennomføring av nødvendige endringer som følge av økte miljøkrav.

 • Gjennomføre strategier som er besluttet av styret og representantskapet der hovedfokus er å være;
  • Serviceinnstilt med vekt på kundetilfredshet og gebyrnivå
  • Ledende på tjenestestandard og miljøstandard
  • Profesjonelle spesielt innen driftseffektivitet, systemeffektivitet, arbeidsmiljø
 • Daglig drift av VKR med organisering, bemanning, innkjøp og salgsavtaler, økonomistyring, HMS og oppfølging mot eierkommuner, Fylkesmann og sentrale myndigheter.

 • Ivareta det gode arbeidsmiljøet.

Daglig leder rapporterer til selskapets styre.

 

 Kvalifikasjoner

 • Erfaring og gode resultater som leder
 • God forståelse for teknologisk utvikling og logistikk.
 • Erfaring fra industri- og produksjonsvirksomhet.
 • Erfaring fra forretningsutvikling, økonomistyring og effektiv drift.
 • Kunnskap om krav, forskrifter og utvikling i bransjen er en fordel.

 

Krav til utdanning

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning, minimum bachelor

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evner til å utvikle organisasjonen og medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning.
 • Gjennomføringsevne og en pådriver for at ting skjer, med effektive beslutningsprosesser.
 • Strategisk og evne til å tenke nytt innenfor avfallsteknologi, miljø og forretningsutvikling.
 • God til å samarbeide med andre aktører, kommunale myndigheter og styrende organer.
 • God til å kommunisere eksternt og internt og evne til nettverksbygging.

 

Vi tilbyr 

Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig. Ønske om å unntas offentlig søkerliste må grunngis i søknaden, jfr offentlighetsloven § 25, andre ledd. Søkeren blir varslet dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta kontakt med styreleder Kristian Sagnes Damstuen, kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune, på telefon 916 60 886.

Søknadsfrist er 6. januar 2020.

Søk på stillingen her.

 

Vakre, varierte Valdres strekker seg fra de frodige vann- og skogrike dalene i sør til Jotunheimens mektige 2000-meterstopper i nord.

Få regioner i Norge har et så variert tilbud av aktiviteter gjennom alle fire årstider. Valdres er hele familiens favoritt!

Vi gleder oss til å vise frem mangfoldet i Valdres og alt denne vakre regionen har å by på.

Velkommen til Valdres!