Renholder

VKR søker etter renholder i 60-100 % fast stilling med oppmøtested Rebneskogen. Etter ønske fra søker avtales stillingsprosent nærmere.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR), er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Valdres. VKR har i underkant av 50 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 22 000 tonn avfall og 3 000 tonn slam. Selskapet har 20 000 fritidsabonnenter og 9 000 fastboende abonnenter.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig renhold av administrasjonsbygg ved hovedanlegget i Rebneskogen
 • Periodisk renhold av øvrige bygg i Rebneskogen
 • Periodisk renhold av bygg på 8 miljøstasjoner
 • Renhold av arbeidstøy
 • Holde orden på spiserom
 • Servering i forbindelse med møtevirksomhet og bedriftsinterne sosiale arrangement
 • Forefallende arbeid i driftsavdelingen (avhengig av stillingsstørrelse)
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som renholder, arbeidspraksis innen renhold kan kompensere for kravet
 • Ha førerkort klasse B
 • Generelle datakunnskaper
 • Snakke flytende norsk
 • Utadvendt, serviceinnstilt og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Lærevillig, samvittighetsfull og selvstendig
 • Være en trivselsfaktor på arbeidsplassen

Vi kan tilby

 • En allsidig jobb
 • I samråd med leder legge planer for eget arbeid
 • Varierende dager med aktivt og samfunnsnyttig miljøarbeid
 • Gode lønnsvilkår i henhold til tariffavtale

Er du interessert i å vite mer, kontakt Elisabeth Harrang på telefon 911 73 384
Søknadsfrist 3. mars 2024
Søknad med aktuelle vedlegg sendes til post@vkr.no