Søknad om fritak

Du kan søke og få innvilget søknad om tidsbegrenset fritak fra gebyrplikt.

Søknad kan innvilges dersom:

  1. Arbeid med bygging av fritidsbolig er ikke startet det første avgiftsåret
  2. Bygningene på eiendommen har forfalt og kan ikke brukes for opphold over lengre tid
  3. Boligen vil stå ubebodd i minst 12 måneder fram i tid (ilagt gebyr refunderes ikke og søknad kan ikke tilbakedateres)

Søknaden må begrunnes. Uten begrunnelse og dokumentasjon blir søknad avslått.

 

BRUKSENDRING

Endring av gebyr på grunn av endret bruk, gis bare etter vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Søknad om bruksendring må sendes til kommunen der eiendommen ligger.

 


Last ned søknadsskjema for fritak her, eller fyll ut skjema under og send inn søknaden.

SØKNAD OM FRITAK

Søker
Søknaden gjelder
Årsak for søknad om fritak
Det søkes om
Søknaden må være begrunnet for å bli behandlet
Har du flere bilder eller store dokumenter, må disse sendes til post@vkr.no