Søknad om fritak

 

 

Etter begrunnet søknad kan VKR innvilge tidsbegrenset fritak fra gebyrplikt i disse tilfellene:

  1. Arbeid med bygging ikke startes i det året gebyret blir beregnet for.
  2. Eiendom står til nedfalls og ikke kan brukes for opphold over lengre tid.
  3. Bolig står ubebodd i minst 12 måneder. 

 

VED BRUKSENDRING

Endring av gebyr på grunn av endret bruk, gis kun etter vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Dette må sendes til den enkelte kommune.


Last ned søknadsskjema her,
eller fyll ut skjema under og send inn søknad elektronisk. 

SØKNAD OM FRITAK

Søker
Søknaden gjelder
Årsak for søknad om fritak
Det søkes om