Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet!

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc.

Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Du kan levere drikkekartongkubber i egen container på alle våre miljøstasjoner og miljøpunkt. I tillegg står det container på Skiferplassen på Fagernes og på Amfi Valdres på Leira. 

Hver enkelt kartong er et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne.

For å vinne 100 000 må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe.