Hjemmekompostering

Hjemmekompostering betyr at man sorterer mat- og kjøkkenavfall i en egen beholder inne, og legger det i en spesiell kompostbeholder ute. I denne blir det høy temperatur, og omdanningen av avfallet til kompostjord går raskt og effektivt.

Ved å kompostere på denne måten, sparer man miljøet for både skadelige klimagassutslipp, transport og mulige skadelige forbindelser som kan dannes under forbrenning. Man får veldig god kompostjord til hagen.

 

Hvordan komme i gang ?

Abonnenter som inngår skriftlig avtale om hjemmekompostering kan få avgiften redusert med 20% av standard husholdningsabonnement. 

De som komposterer matavfallet i egen blautgjødselkjeller og har inngått skriftlig avtale kan også få denne reduksjonen.

Ta kontakt med kundesenteret på telefon 61 36 38 66 eller epost: post@vkr.no for mer informasjon og inngå avtale.