Hjemmekompostering

Hjemmekompostering betyr at man sorterer mat- og kjøkkenavfall i en egen beholder inne, og legger det i en spesiell kompostbeholder ute. I denne blir det høy temperatur, og omdanningen av avfallet til kompostjord går raskt og effektivt.

Ved å kompostere på denne måten, sparer man miljøet for både skadelige klimagassutslipp, transport og mulige skadelige forbindelser som kan dannes under forbrenning. Man får veldig god kompostjord til hagen.

Hos oss kan du få kjøpt kompostbinge som er tilpasset nordisk klima. KompostBjørn egner seg meget godt for hjemmekompostering av matvfall året rundt. 

Salgsprisen er kr. 4 800,- inkl. mva. Du kan lese mer om KompostBjørn her.

Hvordan komme i gang ?

Det enkleste er å gå på kurs. Valdres Kommunale Renovasjon vil holde et kurs på våren hvert år. Dato for kurs er ikke fastsatt enda men blir annonsert i avisa Valdres og på hjemmesiden. 

Abonnenter som inngår skriftlig avtale om hjemmekompostering kan få avgiften redusert med 20% av standard husholdningsabonnement. 

De som komposterer matavfallet i egen blautgjødselkjeller og har inngått skriftlig avtale kan også få denne reduksjonen.

Ta kontakt med kundesenteret på telefon 61 36 38 66 eller epost: post@vkr.no for mer informasjon.