Hjemmekompostering

Hjemmekompostering betyr at man sorterer ut mat- og kjøkkenavfall for selv å kompostere. Ved kompostering omdannes avfallet til jord. Det finnes ulike løsninger for hjemmekompostering.

Ved å kompostere, sparer man miljøet for både skadelige klimagassutslipp, transport og mulige skadelige forbindelser, som kan dannes under forbrenning. Samtidig får man god jord som kan brukes i hagen.


Hvordan komme i gang ?

Abonnenter som inngår skriftlig avtale om hjemmekompostering kan få renovasjonsgebyret redusert med 20%. 

De som komposterer matavfallet i egen blautgjødselkjeller og har inngått skriftlig avtale om det, kan også få denne reduksjonen.

Ta kontakt med kundesenteret på telefon 61 36 38 66 eller epost: post@vkr.no for mer informasjon og for å inngå avtale.