Stor byggeaktivitet i Valdres

I Valdres er det stor byggeaktivitet, både hjemme og på hytter. Det medfører mye avfall.

 

GJENBRUKE MER TREVIRKE?

For VKR er det særlig den store mengden trevirke som gir utfordringer. I 2018 sorterte, knuste og kjørte vi vekk 3.000 tonn trevirke, i overkant av 3 vogntog i uka.
En totalkostnad på 1,9 mill kr for selskapet.
Knust trevirke går til fyring i forbrenningsovner i Norge og Sverige.

Kan vi klare å redusere mengden trevirke som må kjøres vekk og gjenbruke mer i stede?

Kan vi få enda bedre sortering ute på byggeplassene?

Se hva trevirkehaugen vår kan bli til; Fra verdiløst til verdifull

 

Tilbake til "Pusse opp"