Fellesløsning for renovasjon

Det er mulig å få hjulbeholdere for avfallet. Hvis 3 eller flere abonnenter går sammen om å ha felles beholdere, kan dette innvilges av VKR.