Fritid

Alle våre eierkommuner har fritidsrenovasjon for hytter, fritidsboliger og støler.

 

  • Vi oppfordrer alle hytte- og stølseiere til å sortere avfallet sitt.

  • Avfallet kan leveres på våre miljøpunkt og miljøstasjoner
    Under sortering ser du hva du kan levere.

  • Har du lang vei til nærmeste miljøpunkt eller miljøstasjon, kan fjellcontainere benyttes. I fjellcontainerne leveres imidlertid kun restavfall.

 

Les våre forskrifter for renovasjon og slam, og gebyrsatser for renovasjon og slam her.