Større beholder/dunk for restavfall

Om du har mye restavfall, kan du leie en trilledunk fra oss. Det koster ekstra. Priser finner du i gebyregulativet, se lenke.

Fyll ut søknaden lenger ned på siden og trykk på send-knappen. Vi kjører vi ut beholder/dunk til deg.

Har du hatt vårt sekkestativ til restavfall før, vil dette bli erstattet med trilledunken.

Du må selv si opp avtalen når behovet for større restavfallsdunk opphører.

Har du spørsmål? Kontakt kundesenteret tlf. 61 36 38 66 eller e-post post@vkr.no.

11 siffer
Hvilken størrelse restavfallsdunk ønsker du leie fra oss?