Vrakpant på fritidsbåter

Fritidsbåter opp til 15 fot kan leveres på VKR sitt hovedanlegg. 

 

 

 

Små fritidsbåter kan leveres til vårt hovedanlegg på Rebneskogen, forutsatt at de har en skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og ikke har innenbords motor.

Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.


Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

Hvordan søke:

  • Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  • Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
    Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.