VKR sine tiltak under utbrudd av koronavirus

VKR opprettholder normal drift inntil videre.

VKR sin innsamling og håndtering av avfall er i dag i normal drift og miljøstasjonene holder vanlige åpningstider.

Vis renslighet ved avfallshåndteringen.

 

MERK DEG FØLGENDE:

  • Publikum oppfordres til å sortere best mulig slik at det prioriterte restavfallet blir minst mulig.
  • Åpningstidene på miljøstasjonene vil bli vurdert til enhver tid.
  • Noen ruter for innhenting av «rene» fraksjoner kan bli forskjøvet i tid.

Følg med på VKR sin hjemmeside.

«Pandemiplanen for VKR» bestemmer våre prioriteringer fremover etter hvert som situasjonen endrer seg.

Last ned "Pandemiplan for VKR" her.