VKR sine tiltak under utbrudd av koronavirus

Fra og med torsdag 25. mars innfører vi påbud om bruk av munnbind for besøkende på våre miljøstasjoner.

VKR sin innsamling og håndtering av avfall er i dag i normal drift og miljøstasjonene holder vanlige åpningstider.

Vis renslighet ved avfallshåndteringen.

 

MERK DEG FØLGENDE:

  • Fra torsdag 25.mars 2021 innfører vi påbud om bruk av munnbind for besøkende.
  • Publikum oppfordres til å sortere best mulig slik at det prioriterte restavfallet blir minst mulig.
  • Åpningstidene på miljøstasjonene vil bli vurdert til enhver tid.
  • Noen ruter for innhenting av «rene» fraksjoner kan bli forskjøvet i tid.

Følg med på VKR sin hjemmeside.

«Pandemiplanen for VKR» bestemmer våre prioriteringer fremover etter hvert som situasjonen endrer seg.

Last ned "Pandemiplan for VKR" her.