Viktig melding til næringskunder

Husk utskrift av elektronisk deklarasjon ved levering av farlig avfall. Uten deklarasjon vil avfallet bli avvist. 

Fra 1. desember 2017 blir det IKKE mulig å levere farlig avfall uten at dette er deklarert elektronisk. Miljødirektoratet innførte ordningen 1. mai 2016.
Under fanen Næring - Farlig avfall kan du lese mer eller klikk her.