Feil sortering kan føre til brann!

VKR har i år hatt en brann og et branntilløp på deponi!

Spør driftsoperatørene på miljøstasjonene dersom du er usikker på sortering!

Batterier eller annet avfall som kan selvantenne er farlig avfall. Det skal sorteres som farlig avfall på miljøstasjonene. Farlig avfall skal ikke i container merket deponi.

Farlig avfall skal heller ikke leveres i nedgravde avfallsbrønner/containere plassert på våre miljøpunkter.

Vi har ikke klart å stadfeste hvorfor det brant hos oss tidlig i høst.

Branntilløpet i september skyldes feil sortering av litiumbatterier levert på en miljøstasjon. Batteriene var puttet i deponi-containeren, som seinere ble kjørt til og tømt på hovedanlegget. Her kortsluttet batteriene og begynte å brenne. Heldigvis var dette i arbeidstiden og det ble oppdaget og slukket med en gang.

På hovedanlegget hos VKR, blir farlig avfall håndtert slik at sannsynligheten for brann reduseres mest mulig. Om det likevel skulle oppstå brann, er avfallet oppbevart på en måte som gjør at det ikke får alvorlige konsekvenser.