Vi vil fortsatt bruke svarte søppelsekker

Mange ble usikre etter at det ble kjent at avfallsselskapet Norsk Gjenvinning nekter å ta imot avfall i svarte sekker.

Mange avfallsselskap innfører bruk av gjennomsiktige sekker for bruk på miljøstasjoner med betaling av innlevert avfall.
Gjennomsiktig sekker vil derfor være et kontrolltiltak.

I Valdres er det et generelt krav til å kildesortere avfallet.
Vi oppfordrer heller til en holdningsendring hos alle innbyggerne og fritidsbeboerne istedenfor å innføre et kontrollapparat for å sjekke alt avfallet som blir levert.
Svarte søppelsekker kan fortsatt benyttes ved levering til våre miljøstasjoner, eller ved henting av avfallet hjemme. 

For hytter-/ fritidsabonnentene er løsningen å levere avfallet sitt i fjellcontainere der størrelsen på lukene er beregnet til vanlige bæreposer, ikke til 100 l sekker.
Det er derfor ikke aktuelt med større sekker uansett.