VKR sin årlige sekkeutkjøringen er i gang

Fastboende abonnenter og fritidsinnbyggere som har sekkestativ eller trilledunk, vil i løpet av uke 36 til 46 få tilkjørt sekker for sortering av avfall. Det leveres ut tilstrekkelig med sekker for et års forbruk, forutsatt at sekkene ikke brukes til annet formål. Har du trilledunker får du plastsekker og matposer.

Det er viktig at du bruker VKR sine sekker i sekkestativene. De er av god kvalitet og holder bedre enn de du får kjøpt i butikken. Ta vare på avfallssekkene og oppbevarer dem tørt under tak. 

Gjennomsiktig sekk med svart skrift til oppsamling av restavfall

Gjennomsiktig lilla sekk med hvit skrift til plastavfall

Papirsekk og poser til matavfall

 

Har du spørsmål? Kontakt oss på: