Den årlige sekkeutkjøringen er godt i gang

Utlevering av avfallssekker til husholdningsabonnenter

 

I uke 36 til 46 kjører VKR ut sekker for sortering av avfall til sine husholdningsabonnenter.

Det leveres ut tilstrekkelig med sekker for et års forbruk forutsatt at sekkene ikke brukes til annet formål.

 

Har du trilledunker er det kun plastsekker og matposer som blir levert. Du får sekker til 1 års forbruk. 

Vi ønsker at du bruker VKR sine sekker - de er av god kvalitet og holder bedre enn de du får kjøpt på butikker.

Det er viktig at du tar vare på avfallssekkene og får de under tak.

 

Gjennomsiktig sekk med svart skrift til oppsamling av restavfall

Gjennomsiktig lilla sekk med hvit skrift til plastavfall

Papirsekk og poser til matavfall

 

Det blir ikke hentet svarte sekker med restavfall etter 01.01.2022 hos husholdninger.

Næringskunder kan bruke opp svarte sekker som er innkjøpt og som har VKR logo.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på:

Tlf: 61 36 38 66

E-post: post@vkr.no