Slik sorterer du plasten i landbruket

Nå er det sesong for pressing av rundballer og gjødsling.
For å kunne gjenvinne mest mulig til nye produkter må
avfallet sorteres på best mulig måte.

Landbruksplasten kan leveres på miljøstasjonen.

I tillegg henter VKR inn landbruksplast 2 ganger i året ute på gården. Da gjelder egen sortering.

 

Slik sorterer du landbruksplasten på miljøstasjonen:

 

RUNDBALLEFOLIE

Leveres hvor: Miljøstasjon

Container for LANDBRUKSPLAST

Bilderesultat for rundball

NB! Rundballefolie en må IKKE pakkes i PP-sekk.
Rundballefolie gjenvinnes til ny plast.

 

 

RUNDBALLENETT

Leveres hvor: Miljøstasjon

Container for DEPONI

Relatert bilde

Rundballenett kan ikke gjenvinnes og sorteres som brennbart avfall / restavfall.

 

 

PP-SEKKER, GJØDSELSEKKER

Leveres hvor: Miljøstasjon

Container for LANDBRUKSPLAST

 

PP-sekker gjenvinnes til ny plast.

 

 

PRESENNING

Leveres hvor: Miljøstasjon

Container for DEPONI

 

 

KANNER AV HARDPLAST

Leveres hvor: Miljøstasjon

Container for HARDPLAST

Gjelder tomme drypptørre plastfat inntil 100 liter, kanner og brett som kan gjenvinnes. 
Tomme plastfat over 100 liter legges i deponicontainer.

 

TAKK FOR AT DU HJELPER OSS MED MEST MULIG GJENVINNING AV PLASTEN!