SKISMØRING MED FLUOR ER FARLIG AVFALL.

  1. Har du skiprodukt med fluor? Hugs å sortere restane som farleg avfall. Dette gjeld både skismørjing/voks, klister og glidar som inneheld fluor.
    Boksar med restar av skireins skal også sorterast som farleg avfall. Lurer du på kvar du kan levere inn farleg avfall? 
  2. Alle restar av skivoks, klister og glidarar som er utan fluor kan leggast i restavfallet. Papiret etter skireinsen kan også gå i restavfallet.

 

Les hele saken her.

Smøreekspert Lars Christian Stensrud på Fagernes sportsforretning i Nord-Aurdal i Oppland har merka at det kjem nye fluorfrie produkt til skismørjing.

FOTO: SIGRID HAVIG BERGE / NRK